Vita

August 2022 – Present: PhD (Physics, University of Göttingen)

Max Planck Institute for Solar System Research • Göttingen, DE

Advisors: Laurent Gizon, Yuto Bekki, Damien Fournier


July 2017 – July 2022 :  Integrated M.Sc. (Physics)

University of Mumbai, Department of Atomic Energy, Center for Excellence in Basic Sciences (UM-DAE CEBS) • Mumbai, India

Zur Redakteursansicht